Revisjonshistorikk [tilbake]

Kan godt være bærearmen. Enten slitte foringer eller slitt bærekule. Bærekulen kan muligens skiftes for seg selv. Ta den til NAF og få en vurdering.