Revisjonshistorikk [tilbake]

det er foringen/opplagringen i bære armen som er utslitt. Ganske kostbart å fixe.