knajuristens profil - aktivitet

2018-02-08 15:38:33 +0100 svarte på et spørsmål gps problemer

Hei. Forhandleren har ansvar for at alt fungerer ved levering. Etter den tid må feilen identifiseres. Ligger feilen hos

2018-02-08 15:38:30 +0100 svarte på et spørsmål gps problemer

Hei. Forhandleren har ansvar for at alt fungerer ved levering. Etter den tid må feilen identifiseres. Ligger feilen hos

2018-02-08 15:32:15 +0100 svarte på et spørsmål Car Net TRØBBEL

Hei. Er dette et nybilkjøp, er det åpenbart en reklamasjonssak. Du bør reklamere skriftlig umiddelbart med krav om svar,

2018-02-08 15:25:38 +0100 svarte på et spørsmål Garanti etter skade

Hei. Du må lese garantivilkårene, men nybilgaranti vil neppe gjelde etter kondemneringsskade og slett ikke om reparasjon

2018-02-08 15:17:39 +0100 svarte på et spørsmål Tidligere eier.

Hei. Om ikke leasingselskapet kan hjelpe, som jo er tidligere eier, er det ikke godt å få hjelp. En NAF test er et perso

2018-02-05 17:25:25 +0100 svarte på et spørsmål Reklamasjon

Hei. Den vanlige garantitiden er utløpet. Om kjøpsloven § 32 med sine 2 års reklamasjonsfrist kommer til anvendelse, må

2018-02-05 17:08:23 +0100 svarte på et spørsmål Garanti på bil

Hei. I utgangspunktet er dette en eldre bil som en ikke kan forvente har samme standard som en ny bil. Om dette kan komm

2018-02-05 16:57:07 +0100 svarte på et spørsmål Nybilkjøp m/ 5års serviceavtale

Hei. Dette er ikke en reklamasjonssak og kommer derfor ikke inn under forbrukerkjøpsloven. Du må gå på garantidokumentet

2018-01-16 16:59:58 +0100 svarte på et spørsmål Hvor lenge må man ha varmekabel koplet til bilen ut ifra kuldegrader

Hei. Er det motorvarmer og eller kupevarmer du tenker på, vil behovet for tilkoplingstid være avhengig av temperaturen. Er det rundt 0 grader eller noen få varmegrader, er det ofte nok med en halvtime. Ved kuldegrader noe mer, ved 10 minus gjerne en time eller vel det. Over to timers innkopling er normalt bortkastet bruk av strøm. Hilsen KNAjuristen.

2018-01-16 16:52:26 +0100 svarte på et spørsmål Volvo V50 2007-mod 1.6D og bruktbilgaranti - en historie

Hei. Ja, lykke til kan jeg godt ønske deg, men det hjelper neppe i en lite hyggelig situasjon. Selv om du har en garanti er det deg som er ansvarlig overfor verkstedet som reparerer bilen. Du kan ikke uten videre forvente at dette verkstedet ordner opp med garantisten, Dere kan selvfølgelig avtale at regningen blir sendt til den som har garantert, men juridisk er det en sak mellom deg og den som har gitt garantien. Hva som skal dekkes framgår av den garantien du har fått. Klarer alt med den som har gitt garantien før du reparerer. Sørg også for at du får dokumentert alt som er feil og hva du har gjort. Husk at du ikke har en ny bil og du må regne med at det oppstår slitasjefeil, men mangler som var til stede ved kjøpet vil normalt selgeren være ansvarlig for. Ser at du har erfaring om hvordan du klage om det blir en konflikt mellom deg og garantisten. Så igjen lykke til. Hilsen KNAjuristen.

2018-01-03 14:47:11 +0100 svarte på et spørsmål Punktering

Hei. Bil levert med punktert hjul, er utvilsom en feil som selgeren må rette. Men det stilles også krav til deg om å reklamere raskt, og begrense skaden, slik at selgeren kan rette feilen. Det virker som du har kjørt i lengre tid med feilen og at det dermed er oppstått følgeskader. Er det tilfelle, og du visste om feilen, kan retten til å få erstatning for dekkslitasje være tapt. Savner litt informasjon om tidspunktene for å kunne være mer konkret. Men det viktigste er umiddelbart å ta opp saken med selgeren. Hilsen KNAjuristen.

2017-12-27 18:19:10 +0100 svarte på et spørsmål Hva har du rett på ved privat bilkjøp

Hei. Du har kjøpt en såpass gammel bil at du må regne med at det oppstår feil og mangler. Bare dersom du har en klar avtale om at selgeren garanterer mot feil innen en viss tid, kunne du hatt noe å hente. Likedan dersom selger har holdt tilbake opplysninger som kunne påvirket ditt kjøp eller den prisen du ville vært villig til å betale. Da kunne du reklamert. Er det plutselig oppståtte feil som ikke kunne forutses ved kjøpet, er ansvaret ditt. Hilsen KNAjuristen.

2017-12-27 18:08:45 +0100 svarte på et spørsmål Reklamason på brukt bil

Hei. Hva sier garantien om bytte av kompressor, ny eller reparere? Retting av feil eller mangler vil normalt tilsi at den skal settes i like god stand som den gamle delen før den ble ødelagt. Så om dere ikke har en konkret avtale om ny kompressor, er det selgers plikt å erstatte den gamle med en minst like god brukt. Hilsen KNAjuristen.

2017-12-27 17:57:22 +0100 svarte på et spørsmål Servispakke toyota yaris hybrid

Hei. Du må se på avtalen om servicepakka, der vil vilkårene framgå. Har selgeren uriktig gitt inntrykk av at det følger med en servicepakke, kan du ha krav på prisavslag. Uten at jeg kjenner innholdet av pakka vil reklamasjonsreglene i forbrukerkjøpsloven gjelde for feil eller mangler som oppstår. Hilsen KNAjuristen.

2017-12-27 17:50:34 +0100 svarte på et spørsmål Ulykke rett etter kjøp.

Hei. Nå skal jeg ikke forutse hva forsikringsselskapet vil gjøre i saken. de vil nok ha mer informasjon for å vurdere saken enn det du forteller her. Men jeg vil tro at du har lite å hente når det gjelder skade på egen bil. Jeg er redd du får ansvar for den første kollisjonen og da vil ikke delkasko hjelpe deg med egen skade. Kollisjon nummer to har ingen konsekvenser for deg. Hilsen KNAjuristen.

2017-12-18 10:17:03 +0100 svarte på et spørsmål Antara husker ikke vin nummer ved strøm brudd

Hei. Det er nok i seineste laget for å framsette krav om retting. Det gjelder en maksimal frist på fem år fra bilen er levert. Du måtte i tilfelle reklamert ved tilfellet i 2013, men det er nå for seint å gjøre noe med, selv om feilen har vært der hele tiden. Hilsen KNAjuristen.

2017-11-26 14:24:44 +0100 svarte på et spørsmål (Motor)journalisters unnlatelsessynder

Hei. Tror ikke KNAjuristen er den rette her, men jeg mener likevel at saken i høyeste grad bør være interessant for publikum og dermed media. Nå registreres vel ikke modellen i Norge, men første gang registrert i Norge. Men uansett er det nokså opplagt at forhandleren ikke har oppfylt sin opplysningsplikt. Det hender at det oppstår slike saker, men jeg antar at selgerne ordner opp uten domstolsbehandling og de i alle fall retter seg et en nemndsavgjørelse i Forbrukertvistutvalget. Hilsen KNAjuristen.

2017-11-26 14:05:43 +0100 svarte på et spørsmål hjelp angående bilforsikring

Hei. Skal det gis et godt svar på dette, må en ha en nøyaktig oversikt med datoer for hva som er hendt. Dessuten må du be om begrunnelse fra Nemi, nå det gjelder deres standpunkt. Ut fra din forklaring virker det som du har en bindende avtale om fortsatt forsikring hos Nemi. Om du mener deg feil behandlet kan du også klage til Finansklagenemnda på www.finkl.no. Hilsen KNAjuristen .

2017-11-26 13:29:22 +0100 svarte på et spørsmål Havari etter registerkjedestremmerbytte

Hei. Juridisk sett er dette et spørsmål om å bevise eller sannsynliggjøre at feilen og skaden har sammenheng med arbeid gjort av verkstedet. Det har jeg ikke nok grunnlag for å vurdere, men uansett bør du ta hele historien skriftlig med verkstedet for å få deres forklaring og kanskje få en uavhengig faglig vurdering av hendelsesforløpet. Det kan vurderes en klage til Forbrukerådet på www.forbrukerradet.no. Ellers er jeg enig i Bennys vurderinger. Hilsen KNAjuristen.

2017-11-20 16:47:02 +0100 kommenterte på et svar Problemer med verksted

Hei. Vel, da mener de at saken dreier seg om avtalerett. Uansett det første du må gjøre er å klage til firmaet slik at du får vite hvordan de ser på saken. Når begge parters syn er klarlagt, kan det foretas en juridisk vurdering og ev.bringe saken inn for retten om BOS opprettholder kravet. KNAj.

2017-11-13 18:34:00 +0100 svarte på et spørsmål Bil som viser seg er importert men ikke registrert som dette

Hei. Du får gå på forhandleren, dette er opplysninger som burde vært oppgitt ved kjøpet. Men hvordan har verkstedet funnet ut av dette når det ikke er registrert i norsk register. Er det en sikker opplysning og hvordan er den framkommet? Det er ikke en sammenblanding med produksjonsdato? Ta det i alle fall opp med forhandleren og sjekk med Statens vegvesen. Hilsen KNAjuristen.

2017-11-13 18:27:28 +0100 svarte på et spørsmål Rust ramme nissan navara

Hei. Du må se på innholdet i den såkalte rustgarantien, den gjelder ikke alt av rust. Og er rustskadene uopprettelig, er vel løsningen den som forhandleren tilbyr. Prisen kan jeg ikke ta standpunkt til, den bør vel beregnes av en fagkyndig. Men er rustskadene så alvorlige at bilen må kondemneres, vil ikke verdien være stor. Det synes slik som du skriver, at du har ventet lenge med å ta opp rustskadeproblemet. Det svekker i tilfelle din stilling. Hilsen KNAjuristen.

2017-11-13 18:19:09 +0100 svarte på et spørsmål Rettigheter ved kjøp og svakheter med Jeep Grand Cherokee

Hei. Det er mye følelse og antagelser. Jeg forstår det slik at du har kjøpt av en forhandler. Dere har en kjøpekontrakt med beskrivelse av bilen og en garanti og ellers gjelder lov om forbrukerkjøp med en reklamasjonsfrist på opp til fem år. Noen angrefrist har du ikke, men om det vesentlig feil som ikke rettes, kan det bli snakk om prisavslag eller heving av kjøpet. For å komme videre må du dokumentere feilene og få en uavhengig faglig vurdering. Først da kan en gi rimelig konkrete svar på hva du har å hente. Pass på å dokumenter alt du har foretatt deg i saken og gjør mest mulig skriftlig. Hilsen KNAjuristen.

2017-11-13 18:07:01 +0100 svarte på et spørsmål Feil årstall

Hei. CD/DVD spiller er neppe en del av bilen og om det er standard ved levering framgår eventuelt i utstyrsbeskrivelsen. Du har neppe noe å hente der og hvorfor undersøkte du ikke ved kjøpet om det var av betydning. Det er lite snakk om årsmodeller lenger, mer om modeller og førstegangsregistrering. Om modellen ikke er endret etter produksjonstidspunktet, er det uansett siste modell og registrert i 2017. Årsmodell registreres ikke. Men har forhandleren villedet deg på noen måte, kan du ta det opp med vedkommende. Hilsen KNAjuristen.

2017-11-13 17:55:39 +0100 svarte på et spørsmål løst fører sete

Hei. Selv om salgsgarantien er gått ut, kan lov om forbrukerkjøp komme til anvendelse med en reklamasjonsfrist på fem år. Det gjelder for deler som er beregnet å vare lenger, ikke slitedeler. Skulle tro at setene stort sett kan påregnes å være funksjonsdyktige i bilen levetid. Ta dette opp skriftlig med forhandleren og om ikke det hjelper med Forbrukerrådet. Du finner informasjon og klageskjema på www.forbrukerradet.no eller på www.kna.no. Men vent til du får forhandlerens skriftlige svar på din henvendelse og spar på all dokumentasjon. Hilsen KNAjuristen.

2017-11-13 17:47:25 +0100 svarte på et spørsmål selge bilen som delebil

Hei. Har ikke helt fått klart for meg hvordan du vil selge bilen. Skal den ikke på vegen mer eller skal den selges som vrak for oppretting eller som enkeltdeler/ eventuelt hele bilen. Uansett skulle det være enkelt å skrive en kontrakt siden tilstanden vel er rimelig klar for begge parter. Det må bli er "som den er" salg. Ideer til innhold kan finnes på eksempler på kontrakter for bruktbilsalg for eksempel på www.kna.no. Hilsen KNAjuristen.

2017-11-13 16:52:38 +0100 svarte på et spørsmål Motorhavari

Hei. Det er vanskelig å si om du kan nå fram med en klage. Selv om det er en standardkontrakt, er det konkrete innholdet i avtalen avgjørende. Er for eksempel bilen solgt som den er eller det gitt noen konkrete opplysninger om tilstanden. Se gjennom avtalen og få eventuelt en fagkyndig til å gi en uttalelse på om dette er en feil som kan ha oppstått under forrige eier eller som han burde ha kjent til. Er det plutselig og uforutsigbar feil, har du nok lite å hente på en såpass gammel bil. Men ta det opp med selgeren for å få hans syn. Hilsen KNAjuristen.

2017-11-13 16:36:58 +0100 svarte på et spørsmål Problemer med verksted

Hei. Du skal selvfølgelig ikke betale for en tjeneste du ikke har avtalt. Har du bestilt en takst er det det som skal leveres og du betale for. Dette bør du skriftlig gjøre klart for firmaet og vedlegge oversikt over kontakten mellom BOS og deg. Om forsikringen dekker er avhengig av forsikringsvilkårene knyttet til din forsikringsavtale. Om du får problemer og ikke blir enig med verkstedet kan du klage til Forbrukerrådet på www.forbrukerradet.no. Hilsen KNAjuristen.

2017-10-13 10:02:58 +0100 svarte på et spørsmål Citroen DS3 Racing motor problemer

Hei. Nei, du har ikke akkurat vært heldig med kjøpet. Du sier ikke noe om det var nybilkjøp. Var det det, kan heving være en mulighet. Uansett synes saken så omfattende og komplisert at du bør vurdere å ta den med Forbrukerrådet. Du finner mer om klagemuligheter og klageskjema på www.forbrukerradet.no eller www.kna.no, Hilsen KNAjuristen.

2017-10-13 09:37:34 +0100 svarte på et spørsmål Hvor mange feil

Hei. Det er ikke antall feil som er avgjørende for om vilkårene for heving av kjøpet foreligger, om det da ikke er samme alvorlige feil som går igjen og forhandleren ikke får rettet feilen. Selgeren skal normalt ha mulighet til å rette en feil eller mangel. Synes nok det her blir mye, men oppfatter det som om selger har tatt tak i det og rettet manglene. Det kan bli snakk om erstatning for tap du måtte ha. Men jeg har litt lite opplysninger til å være helt konkret. Dersom det forsetter med alvorlige feil og mangler, kan det ut fra totalsituasjonen være snakk om heving av kjøpet. Det er da en mulighet til å ta saken med Forbrukerrådet. Mer informasjon om klage og skjema for klage finner du på www.forbrukerradet.no eller www.kna.no. Hilsen KNAjuristen.

2017-10-07 15:59:59 +0100 svarte på et spørsmål Fjerning av avgiftsfritak for elbiler

Hei. Fritaket for merverdiavgift er midlertidig akseptert av EU, men jeg kan ikke si noe om når det bortfaller. Når det gjelder andre avgifter vil nok disse på noe lenger sikt fases ut, helt eller delvis. Fordeler i kollektivfelt er delvis redusert og etter hvert, kanskje ganske snart, vil det bli bomavgifter og lignende, men med lavere sats. Det er enda ikke satt noen tidsrammer for fordelene, og noe av det henger også sammen med det årlige statsbudsjettet. Hilsen KNAjuristen.

2017-10-07 15:50:03 +0100 svarte på et spørsmål Egenandel reklamasjon bruktbil kjøp

Hei. Tror du skal være glad du slapp unna med kr. 1250,-. Her var nok forhold som det var fullt mulig for deg å besiktige ved kjøpet. Tenker særlig på dekkene., som neppe går inn under den garantien du har fått. Hilsen KNAjuristen.

2017-10-07 15:44:26 +0100 svarte på et spørsmål passat 2016 model

Hei. Dette er nok ditt ansvar og gir ikke noe grunnlag for reklamasjon. Hilsen KNAjuristen.

2017-10-07 15:39:03 +0100 svarte på et spørsmål Audi A3 2009 (2010 )-Diesel

Hei. Jeg regner med at du fikk en bruktbilgaranti ved kjøpet, selv om du fikk opplysninger om ulyden muntlig. Løsningen med at du betaler for deler, mens verkstedet tar arbeidsomkostningene kan være en løsning i din sak siden dette dreier seg om en del som det ikke er uvanlig ryker. På den andre siden, om det er slik at feilen var tilstede ved kjøpet, må selgeren være ansvarlig som profesjonell part. Du kjøpte en bil du regnet med var i orden. Da må selger ta ansvaret, om ikke annet følger av kjøpsavtalen. Det virker noe knuslete at selgeren ikke tar det på sin kappe. Hilsen KNAjuristen.

2017-10-07 15:20:49 +0100 svarte på et spørsmål Krav på nye piggdekk?

Hei. Om ikke selger har sagt noe om kvaliteten på dekkene, er det ikke noe som omfattes av garantien. Du burde selv undersøkt før avtalen ble inngått om piggdekkenes kvalitet var avgjørende for deg. Du hadde jo også en oppfordring til nærmere undersøkelse ved anmerkningen i servicemappa og dekket som lå i bilen. Men har selger "lurt " deg har du en sak, men det du skriver tyder ikke på det. Kanskje selger kan skaffe det dekk med rabatt? Hilsen KNAjuristen.

2017-10-07 15:12:10 +0100 svarte på et spørsmål Skoda Octavia - Ødelagt DSG-kasse - Reklamasjon?

Hei. Dessverre, benny har rett i sin analyse og jeg ser ikke noen juridiske muligheter her. Den eneste muligheten jeg ser er om du tar opp saken med selgerfirmaet for å oppnå en gunstig pris på reparasjon. Hilsen KNAjuristen.

2017-10-07 15:02:34 +0100 svarte på et spørsmål Garanti ved bilverksted reparasjon

Hei. Det hender nok at verksteder har problemer med å finne feil, det er noe en må regne med. Her er det gjort et omfattende arbeid og du må kunne regne med at forholdet er rettet. Det må du kunne kreve, så ta det opp umiddelbart med verkstedet slik at de kan få rettet opp manglene. Et seriøst verksted vil ikke være bekjent av mangelfull reparasjon og tar nok retting av feil på egen kappe skulle jeg tro. I alle fall om det ikke medfører at andre deler også må skiftes. Hilsen KNAjuristen.

2017-10-01 17:57:33 +0100 svarte på et spørsmål Garanti Xtrail 173hk 2009

Hei. Jeg kjenner ikke den garantien du har og hva den dekker. Men selv om bilen er gammel og det er grenser for hva du kan forvente, må selgeren opplyse om feil han kjenner til eller burde kjent. Du må reklamere skriftlig overfor selger å påpeke de feilene det burde vært opplyst om og kreve at de rettes. Hilsen KNAjuristen.

2017-10-01 17:51:26 +0100 svarte på et spørsmål Levetid svinghjul

Hei. Jeg tror du skal være fornøyd med et forlik. Selv om det ikke er en slitedel, men en del som må forventes å vare bilens levetid, er reklamasjonsfristen 5 år etter loven. Du skriver litt lite om eksakte tidspunkt og hvilken avtale du inngikk ved kjøpet, så det er vanskelig å vurdere om det kunne vært noe å hente. Har heller ikke grunnlag for å vurdere om dette er en feil som forhandleren burde kjent til som profesjonell part. Hilsen KNAjuristen.

2017-10-01 17:39:44 +0100 svarte på et spørsmål Skifte fordelerkasse bmw x3

Hei. Her er du nok utenfor reklamasjonsreglene på grunn av bilens alder. Du sier ikke noe om når du kjøpte den og hvilken avtale du inngikk, så det kan jeg ikke vurdere. Er redd det blir ditt eget ansvar. Hilsen KNAjuristen.

2017-09-22 19:19:12 +0100 svarte på et spørsmål Problemer med bakbrems/bremseskiver

Hei. Det høres nesten utrolig ut at skivene er rustet så voldsomt på et par måneder. Det er klart reklamasjonsgrunn slik jeg ser det. Verkstedet må gi en forklaring på hvordan det kan skje. Er skivene virkelig skiftet? det er det første som faller meg inn. Hilsen KNAjuristen.

2017-09-11 20:25:43 +0100 svarte på et spørsmål Klage på feil og mangler

Hei. Etter prisen å dømme er dette en eldre bil, noe som skulle tilsi at du burde være på vakt og du har en undersøkelsesplikt. Men siden dette er snakk om en profesjonell selger, vil du ha muligheter til å nå fram, i alle fall på flere punkter. Enten i form av retting, erstatning eller heving av kjøpet. Det er vanskelig å forta en konkret vurdering ut å sett hva selgeren har å anfør, så du får avvente. Men igjen kjøp av eldre bruktbiler krever tid og undersøkelser. Det bør ikke være hastverkshandel. Hilsen KNAjuristen.

2017-09-11 20:17:25 +0100 svarte på et spørsmål Seriøse Avis Bilutleie?

Hei. Et ikke skjeldent fenomen. Ved leie av bil i utlandet må en være på vakt, det blir ofte påplussinger mer eller mindre frivillig. Har du bestil gjennom Avis i Norge må du umiddelbart ta det opp skriftlig. Hilsen KNAjuristen.

2017-09-11 20:13:15 +0100 svarte på et spørsmål Utslitte seter

Hei. Her ligger det an til reklamasjon. Klag skriftlig. Nå vet jeg ikke hvor ny bilen er og heller ikke hva slitasjen omfatter, men hva feil bruk av seter innbærer er jeg i tvil om. Om du ikke når fram overfor forhandler, kan Forbrukerrådet være en utvei. Du finner nærmere informasjon og klageskjema på www.forbrukerradet.no eller www.kna.no. Hilsen KNAjuristen.

2017-08-30 21:24:52 +0100 svarte på et spørsmål Skifte av bremseskiver og bremseklosser på 37 000 km?

Hei. Det skjer nok at en fire-fem år gammel bil må skifte skiver og klasser på grunn av rust, men det er neppe helt normalt. Det kan skje avhengig av bruksmønster. Du bør ta det opp skriftlig med selger i forhold til garantien, for eventuelt å komme til en ordning. Hilsen KNAjuristen.

2017-08-30 21:10:43 +0100 svarte på et spørsmål Volvo V50 2005 mod.

Hei. Ja, det ser ut som du har kjøpt katta i sekken. Når en kjøper en så gammel bil, må en også undersøke selv , særlig når den selges som den står. Vurdering av bilen må fortas i forhold til alder og utkjørt distanse. Selger har dog et ansvar for å gi ruktig og fullstendig informasjon. Du bør samle all dokumentasjon og eventuelt tåa saken opp med Forbrukerrådet på www.forbrukerradet.no hvor du også finner mer informasjon og klageskjema. Hilsen KNAjuristen.

2017-08-30 21:00:53 +0100 svarte på et spørsmål Motorhavari Mazda CX7, tett oljesil i bunnpannen.

Hei. Om dette var et kjent problem når du kjøpte bilen, vet jeg ikke. Men var det det, burde selgeren informert om dette og hvordan du burde forholde deg. Om det er noe håp om erstatning, er vel heller tvilsomt. Da må en i tilfelle vite mer om omfang mv. Problemet kan være kjent selv om det bare dreier seg om noen svært få tilfeller. Ta det i alle fall opp med forhandleren, kanskje prøve å komme fram til en minnelig ordning. Hilsen KNAjuristen.

2017-08-30 20:53:31 +0100 svarte på et spørsmål Wv Sharan 140 hk

Hei. Du bør i alle fall ta det opp skriftlig med selger. Betingelsen for erstatning fra selger er at eventuell feil ved ventilen skyldes feil eller mangel fra produsent. Det er ikke lett å svare ja eller nei på spørsmål om en hypotetisk feil uten konkret informasjon om hva feilen skyldes og vurderingen fra begge parter. La oss håpe at det ikke oppstår noen feil. Hilsen KNAjuristen.

2017-08-20 21:37:15 +0100 svarte på et spørsmål hva har jeg krav på etter at nylig byttet register reim har blitt byttet?

Hei, Du har vel en avtale med selger, som muligens kan si noe om ansvaret. Om reima er røket på grunn av en feil selgeren kjente til, har du en sak. Ellers neppe noe å hente, men du sier lite om når reima ble skiftet, hvor mye som er kjørt og nærmere om årsaken til at reima røk. Hilsen KNAjuristen.