I-Paces profil - aktivitet

2020-06-17 20:29:40 +0100 editerte et svar Hei Jaguar I-Pace eiere i hele Norge - har Dere prøvd om ladekabelen som fulgte med bilen Deres fungerer på hytta?

Ja, jeg ser at det er en tråd på dette - Kviasen, men det hadde vært interessant å se om det er flere som har utfordring

2020-06-17 20:29:02 +0100 editerte et svar Hei Jaguar I-Pace eiere i hele Norge - har Dere prøvd om ladekabelen som fulgte med bilen Deres fungerer på hytta?

*Ja, jeg ser at det er en tråd på dette - Kviasen, * men det hadde vært interessant å se om det er flere som har utfordr

2020-06-17 20:28:16 +0100 editerte et svar Hei Jaguar I-Pace eiere i hele Norge - har Dere prøvd om ladekabelen som fulgte med bilen Deres fungerer på hytta?

Ja, jeg ser at det er en tråd på dette - Kviasen, men det hadde vært interessant å se om det er flere som har utfordring

2020-06-17 20:26:15 +0100 editerte et svar Hei Jaguar I-Pace eiere i hele Norge - har Dere prøvd om ladekabelen som fulgte med bilen Deres fungerer på hytta?

*Ja jeg ser at det er en tråd på dette - Kviasen, men det hadde vært interessant å se om det er flere som har utfordring

2020-06-17 20:25:07 +0100 motatte medaljer  Redaktør (kilde)
2020-06-17 20:25:07 +0100 editerte et svar Hei Jaguar I-Pace eiere i hele Norge - har Dere prøvd om ladekabelen som fulgte med bilen Deres fungerer på hytta?

Ja jeg ser at det er en tråd på dette - Kviasen, men det hadde vært interessant å se om det er flere som har utfordringe

2020-06-17 20:22:42 +0100 svarte på et spørsmål Hei Jaguar I-Pace eiere i hele Norge - har Dere prøvd om ladekabelen som fulgte med bilen Deres fungerer på hytta?

Ja jeg ser at det er en tråd på dette - Kviasen, men det hadde vært interessant å se om det er flere som har utfordringe