KristianRs profil - aktivitet

2018-09-29 07:08:59 +0200 svarte på et spørsmål EU-Kontroll

Dette skriver SVV på sine sider: Det kan skje at verkstedet/kontrollorgan registrerer og melder inn feil kilometerstand

2018-09-29 07:08:58 +0200 svarte på et spørsmål EU-Kontroll

Dette er hva SVV skriver på sine sider: Det kan skje at verkstedet/kontrollorgan registrerer og melder inn feil kilomete