Jodas profil - aktivitet

2018-03-05 16:58:38 +0200 motatte medaljer  Bemærkelsesverdig Spørsmål (kilde)
2018-03-05 16:58:38 +0200 motatte medaljer  Populært Spørsmål (kilde)
2018-01-31 18:34:36 +0200 spurte et spørsmål Hva er normal skade/slitasje kontra unormal skade/slitasje?

I en leasing kontrakt heter det bla. angående tap og skader ved innlevering: Som skade regnes også unormal slitasje. Også: Dersom motorvognen har karosseriskader, mekaniske defekter eller andre skader utover det normale for motorvognens alder og kjøredistanse (..).

Hva er den normale forståelse av dette?