OILs profil - aktivitet

2017-07-24 09:02:30 +0100 svarte på et spørsmål Stort oljeforbruk?

Retting : Det er etterfylt olje en 4-5 ganger så langt i 2017.