Anonyms profil - oversikt

0 Questions

0 Answers

0 Stemmer

0
0

50 Tags

9 Medaljer

 Populært Spørsmål   × 1,251  Taksonom   × 1  Student   × 1
 Fantastisk Svar   × 944  Sammfunnsplikt   × 1  Kjendisspørsmål   × 494
 Bemærkelsesverdig Spørsmål   × 903  Kritiker   × 239  Gruppepress   × 600