Revisjonshistorikk [tilbake]

trykk for å gjemme/vise revisjon 1
opprinnelige versjon

Påkjørsel av hund

Hei, gikk min vanlige tur med min Golden Retriver forleden. Veien en går på er relativ small, (en kjørebane) så hvis en møter biler på veien så må en være særdeles aktsom. De fleste bilførere er det, men er en som alltid kjører aggressivt. Så her på fred skjedde det. Ett kjøretøy innhentet oss, vi gikk med ryggen til på høyre side inn mot en fjellknaus og grøft, på venstre side var det støpekant og rett ned i sjøen. Som hundeeier vet en at en må gå med stram line når en treffer gående, syklende eller biler. Det ble gjort også her. Imidlertid kommer bilen i så stor fart, midt på lyse dagen, vi går så langt ut som mulig. Bilen treffer nesten med, stryker armen min, men treffer hunden med bilens høyre framskjerm, front mot hundens venstre bakpart / øvre del fot. Ett smell høres, hunden kviner av smerte / sjokk., blir kastet inn mot fjellveggen (som heldigvis er dekket av mose overheng) kommer seg omsider opp av grøften og stabler seg på beina, ustø på venstre bak og halter. Bilfører gasser på videre, etter min mening kan ikke unngå å høre smellet. Jeg har ikke tlf med meg, og får ikke kontaktet noen da. Prøver å gå med hunden.., går bedre etterhvert.. Kjente igjen bilen og vet hvor eier / fører bor... Går ca 6 min til bopel. Kontakter vedk v å banke på døren. Og sier : Du må kjøre litt mer rolig og ta hensyn til mye trafikanter. Vedk avfeier det med dette : du som hundeeier må gå med båndet helt inne, fikk melding av en jeg kjenner at på 17 mai hadde du gått tur med hunden med bånd langt ute... Vel jeg svarte som jindeier vet en at når det kommer bil / sykkel / gående må en ha 100% kontroll på hunden, og det har jeg. Men egentlig årsak til at jeg står her nå er at du kjørte nesten på meg for 6-7 min siden og du kjørte på hunden så han smalt i grøften / fjellvegg.. Og du bare gasset på videre. Hvilke kommentarer har du til det? Jeg kjører stor bred bil, ikke lett å se alltid.. Så er det smal vei. Vedk kom med tåkelegging og fraskriving. Avslutningsvis sa jeg at da blir det politisak ut av det, jeg må få sjekke ut evnt skade på hunden. Hun bare fnøs av det... Jeg gikk hjem.. Gikk bedre med hunden ikke halting nå.. Men er blitt redd biler og huker seg ned og viser frykt når en møter kjøretøy spesielt smale partier. Jeg ringte politi og rapporterte hendelsen, de loggført, men pga pinsen var det stengt... Likedan dyrlege. Ble bedt om å kontakte igjen etter pinse. Dyrlege : hvis jeg vurderte at tilstanden var alvorlig på hun kunne de komme nød / akutt eller vi bringe. Fikk svar og anbefalinger om å anmelde forholdet av dyrlege. Politiet har tatt kontakt med vedk etter dette og tatt en prat med vedk. Burde jeg ha anmeldt eller greit med bare rapport Hva sier Benny? Hunden er litt mentalt skadet... Litt redd... Siste er trakkaserende meldinger pga jeg rapporterte forholdet fra noen i nær familie med vedk og det blir sagt at jeg anmeldte vedk. Noe som ikke er tilfelle.... Hva gjør en videre her?