Revisjonshistorikk [tilbake]

trykk for å gjemme/vise revisjon 1
opprinnelige versjon

Tillhengere

Hei Benny. Ser du svare ang. tilhengere 100 km/t. Du har selv opplevd det å ligge i 80 i 110 sone. Skjønner at fartsgrensen ikke økes. Kjører selv lastebil på som er sperret på 89 men det er bare lov å kjøre i 80. (EU bestemmelser). Ser mye rart langs veiene, spesielt om våren når hengere av forskjellig kvalitet som har stått i årevis skal lastes med diverse. Og ofte med overlast og gamle dårlige dekk. Tenk deg disse i 100 km/t. Det er ikke EU kontroll på tilhengere.