Revisjonshistorikk [tilbake]

trykk for å gjemme/vise revisjon 1
opprinnelige versjon

Hva gjør sensorene?

Hva er forskjellene på en map sensor, en maf sensor, en luftmengdemåler, en luftmassemåler, en ladetrykk måler osv. Hva gjør de ulike målerene?