Revisjonshistorikk [tilbake]

Målbar sikkerhet

Et oppfølgingsspørsmål om sikkerhet ny og gammel bil. Kan du si noe om % forskjell i personskader ved ulykke i en ny bil i forhold til gammel og kanskje stor kontra liten. Er ikke spesielt glad i vår Volvo xc60 men MB c180 som er 20 år er jo en drøm å kjøre med. Hvordan kommer en ny Golf f. eks. ut i forhold til disse to? Vi kan jo ikke bare si at den ene er sikrere enn den andre. Det må da kunne tallfestes for å gi mening. Arne