Revisjonshistorikk [tilbake]

trykk for å gjemme/vise revisjon 1
opprinnelige versjon

Tesla batterier

Hei Benny.

Jeg lurer på hva som skjer med batteriene når de er oppbrukt. Jeg ser for meg at det er en veldig energikrevende og kostbar behandling som skal til for å uskadeliggjøre de, på linje med produsering av disse batteriene. Jeg ser for meg at vinninga går opp i spinninga (som du sier) Vet du hva som skal til for å behandle disse batteriene etter endt levetid?