Revisjonshistorikk [tilbake]

trykk for å gjemme/vise revisjon 1
opprinnelige versjon

Stort oljeforbruk?

Spørsmålet gjelder en Q5, 2013 mod ell, 177 hk, gått ca 8.000 mil. og skal som sådan dekkes av garantibestemmelsene. Spørsmålet er tatt opp med Møller Trondheim som igangsettes det de sa var rutinene i slike saker : Tappe av olje, måle og veie, for å så kjøre minst 100 mil. Resultat : Målt forbruk på 0,42 l/100 mil etter at bil en i mellomtiden var kjørt ca 160 mil i fint sommer vær og føre. Saken avvist fordi forbruket lå under satt toleransegrense på 0,5 l/100 mil. Imidlertid fant man at et erg - stag (eksoskjøler ?) hadde hengt seg opp. Mitt spørsmål : Er det grunn til å anta at oljeforbruket vil øke i vinterhalvåret forutsatt samme kjøremønster ? Kan det være en sammenheng mellom feilen med erg - ventilen og oljeforbruket. Til opplysning har en bare i løpet av 2017 etterfylt olje som følge av at varsellampen lyste. Etter å ha eid 7 audier tidligere er det uvant. Til orientering bekrefter/innrømmer Møller at de har skiftet flere motorer på garanti tidligere som følge av stort oljeforbruk, også på Q5. Hva bør vi gjøre da vi på ingen måte føler oss trygg på at en slik "tilfeldig" måling over kun 160 mil gir grunn til an klar konklusjon. Bør vi forlange ytterligere overvåkning av oljeforbruket ? Vi bor ca 110 km fra nærmeste godkj ente Audi - verksted. Bør vi forlange å få gjort nye målinger på lokalt godkjent verksted ?