Revisjonshistorikk [tilbake]

Feil med bilens avgassystem

Hei. På tur fra Hønefoss til Asker (med tilhenge)r for drøye to uker siden begynte en varsellampe å lyse gult. Etter stopp og lesing i instruksjonsbok og googling viste det seg lampen indikertefeil med bilens avgassystem. Etter overveielse kjørte jeg videre og hjem. Merket ingen unormaligheter.

Bilen ble dagen etter levert til SnapDrive for feilsøking. De fant ingen feil og nullstilte (lampe?).

Fem dager senere begynte lampen å lyse igjen. Tilbake til SnapDrive. Feil ble funnet: Fremre lamdasone variable verdier.

Selve katalysatoren ble byttet september 2015. Henger ikke dette sammen?

Burde ikke sammenfattede deler vurderes byttet ved verkstedopphold?

Jeg føler jeg har betalt for mye for unødvendig verkstedopphold. Først overkant 700 for feilsøking, deretter 945 for arbeid med skifte av lambdasone.

Dette i tillegg til ulempene det er med unødvendige verkstedopphold.

Mener SnapDrive burde anbefalt bytte av sammenfattede deler allerede da katalysator ble skiftet.