Revisjonshistorikk [tilbake]

Lagring av dekk

Hvorfor lagrer dekkhotell dekka stående i reoler? Ref. din artikkel hvor du skriver at dekk skal oppbevares liggende eller hengende.