Revisjonshistorikk [tilbake]

D2 2013 aut. Euro 6, forby diesel i byene?

Hei Benny, det snakkes så mye om ev. forbud for dieselbiler i byene, men mange nye tilfredsstiller Euro 6 norm, som er strengeste EU-krav. Er det ikke urimelig å forby disse, forby alle diesel uten å nyansere? Hvordan skal myndighetene klare å skille bilene?