Revisjonshistorikk [tilbake]

BMW 530d problem

Hei! Eg har ein 1999 mod BMW 530d som har gått ein 230 000 no. Den er ikkje chippa eller gjort noko med. Pluttseleg så begynna den å gå litt ujevnt og gradvis dårligare til eit vist punkt. Eg blei då noko uroleg og køyrde inn på ei busslomme og då rista bilen voldsomt akkuratt som ein skulle trudd det var eit motorfeste som hadde løsna. Noko som eg trudde, men så kom eg på at bilen gjekk ujamt. Då eg drog på så gjekk den opp til 2000 omdreiingar og reagera ikkje på gassen før den var heilt i botnen og då skaut han opp til 3000 omdreiingar.