Revisjonshistorikk [tilbake]

Felles feil for 3-4 elektriske funksjoner

Hei, har et felles problem for; Radio Setevarmer Ryggesensor

Alle disse funksjoner begynner plutselig å blinke og trer ut av funksjn. Dersom en setter på blinklys samtidig, fungerer heller ikke dette. Ok ved start av bilen igjen, men kommer feil kommer tilbake ....!!