Revisjonshistorikk [tilbake]

12 års rustgaranti

Ved siste service på vår 8 år gamle Audi, ble det oppdaget og kommentert flere anløp til rust som ikke var resultat av ytre skader. Vi regnet jo da med å få dette dekket på rustgarantien, men det ble antydet at det var en egenandel ved utbedring av rustskadene. Er det «rimelig» at vi skal betale en egenandel? Det opplyses ikke noe om det på nettsiden, og heller ikke ved kjøp. Da benyttes det som et salgsargument at de har 12 års rustgaranti.

Vi har nå fått tilbud om å reparere skaden: kr 46.830,- der vi må betale 30% egenandel = kr 14.500,-. I svaret fra Audi-forhandleren står det at det må være hull i stålplaten og rusten må ha oppstått innenfra for at garantien skal gjelde, dette tilbudet her er ren goodwill fra deres side.... Vår bil har lakkrust/underrust. Vi må bl.a. skifte begge forskjermene pga rust i hjulbuen.