Revisjonshistorikk [tilbake]

trykk for å gjemme/vise revisjon 1
opprinnelige versjon

Nødstoppe en Prius fra passasjersiden?

Hvordan kan en som sitter ved siden av føreren nødstoppe Priusen hvis føreren får et illebefinnende?