Revisjonshistorikk [tilbake]

Thorkild haugsmoen

Jeg ser det er boble Volkswagen bak kjerm men jeg heter jo thorkild kan du si det på tv