Revisjonshistorikk [tilbake]

Vill saab overleve.oppkjøpt av andre?

Vill SAAB overleve.Oppkjøpt av andre?