Revisjonshistorikk [tilbake]

det er automat i bilen, å når jeg setter den ip så triller den like gått, er de no alvorli galt?

hei, det er automat i bilen, å når jeg setter den iP så triller den like gått, er de no alvorli galt?