Revisjonshistorikk [tilbake]

Viss registerreima ryker på ein escort blir de heile motoren ødelakt , eller er de bare og stille den rett inn?

viss registerreima ryker på ein escort blir de heile motoren ødelakt , eller er de bare og stille den rett inn?