Nye Ford Bronco, ikke for Europa? Importere selv?

spurt 2020-08-29 11:14:42 +0100

anonym bruker

Anonym

Hei. Slik jeg har forstått det, så skal ikke Ford lansere Nye Bronco i Europa pga strenge sikkerhetskrav etc.

Etter ny regler som kom i 2017 burde det vel være uproblematisk å importere denne i privat regi?

ref: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt...

Hovedelementer i det nye regelverket

Godkjenningskravene i Canada inntas på lik linje med «USA» og «annet EØS-land». Tunge kjøretøy (lastebil og buss) og tilhengere tas inn i særbestemmelsene. Det stilles krav om at kjøretøyet har vært registrert i minimum seks måneder i annet land enn Norge. For godkjenning i Norge stilles det krav om at kjøretøyet er i original eller tilnærmet original utførelse: - Original utførelse: kjøretøyets utførelse på tidspunkt for første gangs registrering (uansett hvor i verden dette er). Dette innebærer at kjøretøy som er bygd av flere fabrikanter, herunder såkalt «upfitters», aksepteres når dette er gjort før første gangs registrering. - Tilnærmet original utførelse: Etter første gangs registrering (uansett hvor i verden dette er) aksepteres "moderate endringer som ikke kan antas å påvirke kjøretøyets sikkerhets- eller miljøegenskaper i negativ grad". For bil i gruppe M1 (personbil) og N1 (varebil) er det etter godkjenning i Norge samme adgang til endring og ombygging som biler som godkjennes etter vanlige regler (f.eks. typegodkjente biler). For tyngre kjøretøy og tilhengere må endringene være innenfor tilnærmet original utførelse, se ovenfor. Amerikansk/kanadisk/annet europeisk lands lysutrustning aksepteres, eksempelvis røde blinklys.

Hvis reglene i Norge har blitt lempet på, ser jeg for meg bruktbilforhandlere starter import av "nye" Bronco'er" ganske snart?

Mvh Sven

rediger omgjør tags merk som støtende lukk merge slett