Bensinkvalitet

spurt 2019-08-31 09:40:45 +0200

anonym bruker

Anonym

OK-stasjonene i Danmark tilbyr nå 100-oktan bensin. Men er det fortsatt blandet inn etanol-sprit i dette produktet? Som kjent frarådes det å benytte etanolholdig drivstoff (f eks E5) på på eldre biler/veteranbiler. Jeg bruker nå enten Esso 98 oktan eller Shell V-Power som fortsatt oppgis å være etanolfri. Vet du om det er planer om å tilby et tilsvarende produkt i Norge?

rediger omgjør tags merk som støtende lukk merge slett