Hva gjør sensorene?

spurt 2019-08-08 09:31:34 +0100

anonym bruker

Anonym

Hva er forskjellene på en map sensor, en maf sensor, en luftmengdemåler, en luftmassemåler, en ladetrykk måler osv. Hva gjør de ulike målerene?

rediger omgjør tags merk som støtende lukk merge slett