Hvordan føles det?

spurt 2019-07-15 11:26:00 +0100

anonym bruker

Anonym

Å kjøre Tesla når du ikke bidrar økonomisk til samfunnet og snylter på de som betaler for seg, både med engangsavgift og bompenger?

rediger omgjør tags merk som støtende lukk merge slett