Noe som overgår dette ?

spurt 2019-02-10 04:19:53 +0200

anonym bruker

Anonym

Har du hørt en rettskraftig avgjørelse i trafikkulykke/forsikringssak som topper denne historien ? Hei.
Jeg har en historie å fortelle om forsikringselskap , voldgift og norsk rettsikkerhet.

Dere får selv avgjøre om den er til nytte for deres følgere å høre.

Veldig kort fortalt ble jeg utsatt for en frontkollisjon med personskade og deretter påkjørsel av bil nr 2, hvor i etterfølgende saksbehandling , påstander og bevis i saken hemmeligholdes meg av forsikringselskap og voldgiftsdommer , selv om jeg positivt skriftlig etterspurte både generelle opplysninger og et konkret bevis . Noe hemmeligholdes meg 6-7 måneder etter at andre parter fikk opplysningene , nok til at motpart makulerer bevis og vitner glemmer viktige detaljer . Noe var det aldri meningen jeg skulle få tilgang til, men etter min klage til Finansklagenemda gir Finansklagenemda meg tilgang til de hemmeligholdte påstander og bevis ett og kvart år etter at andre parter ble opplyst, og lenge etter at voldgiftskjennelsen er avgjort.

Et hemmeligholdt bildebevis som jeg tidligere etterspurte støtter min fastholdte forklaring og beviser at fører av bil 2 førte sitt kjøretøy på venstre side av vegen , hvilket ikke ble lagt til grunn i voldgiftskjennelsen.

En avgjørelse om at saken skulle avgjøres ved voldgift ble fattet før jeg ble opplyst skademelding til fører av bil 2 og før jeg ble opplyst viktige påstander og bevis i saken. De 2 motpart førere ble positivt kontaktet av forsikringselskap omlag en måned etter ulykken og fikk legge frem nye endrede påstander, uten at jeg ble opplyst disse nye påstandene.

Forsikringselskap var således tilsynelatende ikke interressert i å høre mitt syn på saken/påstandene før de bestemte seg for voldgiftsavgjørelse. Jeg får muntlig og skriftlig høre fra mitt forsikringselskap om at jeg ikke får forklare meg mer eller delta på befaringsdag med voldgiftsdommer hvis jeg ikke signerer for voldgift.

Imidlertid signerte jeg ikke for voldgift da de påstandene jeg var gitt på det tidspunkt var falske og jeg ville beholde min rett til å angripe falskheten.

Når jeg får opplyst noen påstander 6-7 måneder etter at andre parter ble opplyst påstandene og jeg skriver mitt tilsvar innen 14 dager på disse opplyste påstander , nekter mitt forsikringselskap å formidle mitt tilsvar videre med begrunnelse av at det har gått så lang tid og at saken må avgjøres snart.

Forsikringselskapet til bil 1 som frontkolliderer med meg innrømmer i sin påstand til voldgiftsdommer at deres forsikringstagers bil "skled i bakken og havnet på feil side i svingen..." (red.anm ikke hadde sikret veggrep etter forskrift om bruk av kjøretøy 1-4 pkt 2 og således mistet herredømme over kjøretøyet , brudd på vegtrafikkloven § 6 andre setning og dras ut i yttersving av setrifugalkraften og havner på venstre side i mitt kjørefelt, brudd på trafikkreglenes § 5.

I tillegg foreligger brudd på Vegtrafikkloven § 6 første setning om fart etter forholdene samt trafikkreglenes § 13 om evne til å stanse. Mitt kjøretøy stod stille.) Føreren entret svingen i så stor fart at han måtte bremse i svingen og låser hjul og sklir på stive hjul rett ut i en frontkollisjon istedet for ... (more)

rediger omgjør tags merk som støtende lukk merge slett