er virkelig el bilen så klimavennelig?

spurt 2018-07-29 17:26:45 +0200

anonym bruker

Anonym

Når man tenker på produksjon og vilken energi som brukes kan man vel strengt tatt ikke kalle el bilen så klima vennelig. er veldig lite fokus på dette.

rediger omgjør tags merk som støtende lukk merge slett