Kjøring av moped uten førerkort.

spurt 2018-07-13 19:27:15 +0200

anonym bruker

Anonym

Dette må være feil, da ingen lov har tilbakevirkende kraft. Jeg er 50 år. Kravet om mopedbevis kom 1986. Da, var jeg 18 år.

Obligatorisk mopedføreropplæring, jf. forskrift av 23. juli 1986 nr. 1605.

Jeg hadde moped, da og det var aldri snakk om tilbakevirkende kraft.

https://www.abcnyheter.no/motor/bil/2...

rediger omgjør tags merk som støtende lukk merge slett