Har elbilister lov til å benytte kollektivfeltene som "forbikjøringsfelt" når det ikke er kø ?

spurt 2017-08-10 00:09:39 +0200

anonym bruker

Anonym

Hei Benny. Opplever til stadighet at elbilister benytter kollektivfeltene som "forbikjøringsfelt" til alle døgnets tider selv om trafikken flyter normalt og etter fartsgrensen. Har de siste årene vært tungbilsjåfør og opplevd mange ubehagelige situasjoner med elbilister som benytter kollektivfeltet som forbikjøringsfelt. Blant elbilistene er det tydligvis mangelfulle kunnskaper om tungbiler og blindsoner. Er det virkelig lovlig å benytte kollektivfeltene som "forbikjøringsfelt" på høyre side utenom når køer står stille eller flyter sakte under fartsgrensen. I de normale feltene på en motorvei kan man så vidt jeg vet bli bøtelagt for forbikjøringer på høyre side.

rediger omgjør tags merk som støtende lukk merge slett