Hvorfor er det så lite oppmerksomhet rundt servicevennlighet

spurt 2016-04-30 17:55:19 +0200

Jeg skjønner ikke at ikke bil-konstruktører, bransjen generelt, og ikke minst pressen som informerer forbrukerne er mer opptatt av at biler skal være service-vennlige. Det er nesten uforståelig at resultatet kan bli så begredelig i dag som konstruksjon foregår med CAD-verktøy som tilbyr visualisering av deler og konstruksjon lenge før noe fysisk blir bygget. Utviklingen går jo konsekvent i feil retning. En ting er at mye er blitt nesten umulig å fikse for motorinteresserte amatører selv med betydelig erfaring, men enda verre er det at gjennomsnittlige timeforbruket for en vanlig service på verksted vokser dramatisk, og mye mer enn det økt teknisk kompleksitet alene skulle tilsi. Selv har jeg slitt en del med problemer med resirkulering av avgass (EGR) på dieselmotorer fra VAG hvor garantien nylig har utløpt og her må man nesten plukke bilen fra hverandre for å komme til. Et annet eksempel er oljeskift på enkelte automatkasser. Hvordan kan noen finne på å konstruere ei girkasse slik at ikke all olja lar seg skifte enkelt. Selv det å ta av bunnen og skifte filter+pakning er i utgangspunktet ei enkel oppgave selv en amatør bør kunne gjøre på en halvtimes tid, men enkelte kasser må nesten plukkes fra hverandre for å få ut all gammel olje. Ett tredje eksempel er Xenon-lys hvor markedet stilltiende har akseptert løsninger som innebærer at pærer må skiftes på verksted. Det er ikke mye som må endres i design av pærer, sokler og kontakter for at dette kunne være like enkelt for forbrukerne å skifte som enhver annen lyspære.

Jeg savner at noen setter fokus på problemet for jeg tror ikke bilprodusentene er villig til å gjøre noe uten påtrykk fra markedet. I tester av flere nye biler burde det stått i konklusjonen at "selv om dette er en god bil så er den så lite servicevennlig av vi anbefaler folk å ligge unna". Hadde en bilmodell gjennomgående fått en slik beskrivelse i motorpressen så tror jeg produsenten hadde fått noe å tenke på.

rediger omgjør tags merk som støtende lukk merge slett