Duger Ford Galaxy til å trekke vogn opp mot 2 tonn ?

spurt 2015-09-20 01:52:05 +0200

Hei. Trenger nå en 7 seter, men bil type Caravelle er ikke aktuelt. Er det da nesten bare Galaxy som er igjen ?

rediger omgjør tags merk som støtende lukk merge slett