Kjører daglig i oslo. mange syklister sykler over veien i fotgjengerfeltet, ofte i god fart.jeg trodde at syklister måtte gå av sykkelen og trille ove

spurt 2014-08-29 17:11:34 +0100

Hei, kjører daglig i Oslo. Mange syklister sykler over veien i fotgjengerfeltet, ofte i god fart. Jeg trodde at syklister måtte gå av sykkelen og trille over, hvis de skal være definert som fotgjenger?

Hvem har vikeplikt når en syklist krysser gaten, syklende, i fotgjengerfeltet?

rediger omgjør tags merk som støtende lukk merge slett