Hei har et spm om ekstralys på varebil. er det lov og montere 4 ekstralys, hvis man monterer disse på en egen bryter direkte ifra batteri og bruke de

spurt 2014-01-06 13:02:05 +0100

Hei

Har et spm om ekstralys på varebil. er det lov og montere 4 ekstralys, hvis man monterer disse på en egen bryter direkte ifra batteri og bruke de som arbeidslys? trenger noe som lyser litt lenger enn 40meter.

På biler under 3500 kg har man lov til å ha fire fjernlys. Altså bilens originale hovedlys + to ekstralys.

Så vidt jeg vet kan man også ha fire ekstralys, men disse må da kobles slik at bare to og to virker om gangen. Men det var kanskje ikke det du mente?

Når det gjelder rene arbeidslys så er det eget lovverk for dette. Det som er helt sikkert - er at det IKKE er lov å kjøre med disse på. De må brukes kun når man står i ro. Dette sier Lovdata:

ARBEIDSLYS 8. Bil kan ha en eller flere lykter som gir hvitt eller gult arbeidslys. 8.1 Lyktene skal gi stor spredning og må kunne reguleres i forskjellige stillinger. 8.2 Lykten(e) skal være koplet slik at de ikke kan lyse uten at parkeringslys, baklys og lys for kjennemerke samtidig er tent. 8.3 Arbeidslyset skal være koplet over egen bryter og være sammenkoplet med kontrollampe som er godt synlig fra førerens plass og som viser når arbeidslyset er tent.

hvis man kobler de opp og bruker de som Arbeidslys ref Forskriftene over kan man da bruke 4stk Rallye 3003? som Arbeidslys?

rediger omgjør tags merk som støtende lukk merge slett