Ser det står mye negativt om sharan her, sikkert velbegrunnet. men mye er gammelt. er det grunn til å mistenke de nyere modellene for å være like dår

spurt 2014-01-30 11:12:59 +0100

Ser det står mye negativt om Sharan her, sikkert velbegrunnet. Men mye er gammelt. Er det grunn til å mistenke de nyere modellene for å være like dårlige? Med nyere tenker jeg på 2010 og fremover.

rediger omgjør tags merk som støtende lukk merge slett