Revisjonshistorikk [tilbake]

Nei, som Kamerat Wizard sier, det er på ingen måte overskudd av fornybar energi i verden i dag, ikke på meeeeeeeeeeeeeeeeget lang tid er vi der! Det er faktisk sånn at vi fremdeles tryller frem sånn omtrent 50 % av den elektriske kraften vi har behov for på verdensbais - merk dere begrepet "behov" - fra å skuffe køl på et køllkraftverk! "Behov for" - fordi veldig mye av det behovet vi har for elektrisk kraft, egentlig ikke er spesielt livskritisk, for å si det sånn. Da tenker jeg dels på direkte forbrukere av elektrisk kraft: trenger f.ex villa-eiere i mer mondene strøk oppvarmet svømmebasseng i hagen? Trenger vi å ha flombelyste bygg på nattestid, enn si gatelys som står på for fullt natta lang?

Ja, det ser jo fint ut fra verdensrommet, men trenger vi det egentlig? Om vi trekker dette et stykke til: alt forbruk av duppeditter osv osv medfører behov for energi ved såvel produksjon som ved transporten til markedene. Det spørsmålet vi alle burde stille oss, er hvorvidt vi virkelig har et reellt behov for å bytte mobiltelefon en gang eller tre hvert år? Enn si....er det ikke egentlig like greit med det være seg en Skoda Enyaq som familiebil....enn si VW e-Up til pendlinga til og fra jobb (der man ikke kan ta tog eller annen kollektivtransport)? Hvorfor er det "noen" som bor i Asker og Bærum som BARE MÅ transportere seg sjæl og matpakka til og fra jobb med en Tesla på 2.4 tonn....med de utslippene og den hemningsløse ressursbruken dette egentlig medfører? Jeg tenker at vi alle burde reflektrere mer over de valgene vi gjør i så måte. For min del er dette en del av bakgrunnen for at jeg gjorde et bevisst valg når jeg kjøpte ny dieselbil for noen år tilbake, med sikte på å ta vare på den i si 20-25 år fremover - fremfor å bytte bil og generere nye forbruk, nye utslipp et eller annet sted - tredjehvert, annethvert, enn si hvert år! En passe balanse mellom omtanke for miljøet og fornuft spør du meg - i tillegg gir jeg et solid bidrag til felleskapet gjennom såvel engangsavgiften som mva og ikke minst, bruksavgiftene!

"Dårlig samvittighet"? Vel, for det første må jeg kjøre veldig mye mer enn 600.000 kilometer for å matche utslippene ved produksjonen av en eneste Tesla X! For det andre....etter en uke der "klima" og "miljø" har preget overskriftene....hipp hurra for FN sin klimarapport! Mange fest-taler verden rundt i etterkant gitt! Ikke minst fra USA og Biden-administrasjonen! Men voooooooooooops, kan alle som fikk med seg dagens "gladnyheter" rekke opp en hånd? Jooooo, den samme Biden-administrasjonen som priser klimarapporten og ditt og datt er bekymret for....hold dere fast! BENSINPRISENE I USA! For å stagge priosutviklingen en smule, har man anmodet Opec om å ØKE produksjonen KRAFTIG - ut over det som allerede er vedtatt i Opec! Når vi vet at USA ligger på en skikkelig feiende flott førsteplass når det gjelder utslipp fra såvel veitrafikk som alt annet fra før, dette er jo en skikkelig høydare! Poenget? Mine kjære venner....her hjemme skal vi helst hive våre diesel- og bensinbiler, og gjør vi ikke det, ja da skal vi jaggu blø for å bruke dem! "Over there" vil man altså i realiteten stimulere til ØKT BRUK av fossile energibærere! Og rundt 350 millioner mennesker som har en politisk ledelse som de facto går inn for billigere benzin - vel - hvilken betydning har det for globale utslipp om 5 millioner nordmenn som nok har LITT færre biler pr hode enn de har i Unaiten....for ikke å snakke om at VÅRE biler bruker vesentlig mindre drivstoff....FORTSETTER å bruke bilene våre noen år til - fremfor å HIVE OSS på "bølgen" og løpe og kjøpe elbiler?

JEG TENKER TANKEN PÅ at i den store sammenhengen er det jo faktisk sånn at HVER ENESTE NYE BIL, uavhengig av om den måtte være en dieselbrenner, en benziner, en hybrid, en hydrogenbil, eller for den sakens skyld, en elbil, representerer ØKTE UTSLIPP og t betydelig forbruk av allerede pressede ressurser....stikkord: sjeldne jordmineraler....enn si andre innsatsfaktorer. HVILKET BRINGER OSS HEN TIL DAGENS ANDRE "GLADNYHET"; I Kina har man dags dato beordet gjenåpning av 53 nedstengte kullkraftverk. Dette innebærer en produksjonsøkning på si 40 millioner tonn kull pr år, og hvilken overraskelse, årsaken til dette er at man har et tildels massivt underskudd på elektrisk kraft! En del av forklaringen er en hetebølge, som igjen gir behov for bla økt kjøling, men i tillegg går "verdens fabrikk" - altså Kins industrielle lokomotiv - alt hva remmer og tøy kan holde! Veldig mye av dette skyldes altså økt etterspørsel fra vesten....vooops! Bla massiv etterspørsel etter SOLCELLEPANELER! Skikkelig catch spør du meg, for at "vi" skal øke andelen fornybare energi, enn si fordi "vi" skaffer oss stadig flere duppeditter, elbiler og så videre, ja da må altså MIN FAVORITT-TESE oppfylles: "noen" må hive på veldig mange skuffer med køl et sted! For Kinas del snakker vi om en andel kullkraft på mellom 50 og 70 %, alt ettersom!

For å sette dette i perspektiv: Norges totale utslipp ligger på rundt 50 millioner tonn CO2-ekvivalenter pr år. Drøye 8 av disse er knyttet til veitrafikken, drøyt 13 til olje- og gass-sektoren. Om vi ser på dette med produksjon av elektrisk kraft verden over: kull er billig, derfor er kull dominerende. For hver kwh elektrisk kraft som kommer ut fra et kullkraftverk, får vi med oss 950 gram CO2-utslipp på kjøpet. Oljekraft genererer 850 gram utslipp, mens gasskraft gir 600 gram utslipp. Voooops....elektrifiseringen av nordsjøen ja....! Der skal vi bruke veldig mange milliarder av skattebetalernes penger for å flytte disse utslippene....som jo genereres av gasskraftverkene på sokkelen....til EU! Helt fantastisk hyperintelligent - la det koste - Ola og Kari Hvermannsen betaler gjennom økt strøkregning flere generasjoner fremover!

The Bottom Line? Jo, mine kjære venner, gitt at vi gjør sånn nogenlunde bevisste valg, med en god balanse mellom miljøhensyn og fornuft - herunder tenke itt på dette med unødvendig forbruk og heller ta litt ekstra godt vare på vår alles kjære BILEN - uansett drivlinje - da gjør vi både våre egen lommepung, felleskapet og ikke minst, miljøet, en stor tjeneste!