Revisjonshistorikk [tilbake]

Vi mennesker lever jo med de skader eller for å si det sånn de valg vi har tatt i livet og må nok stå for det og leve med det, jeg er oppriktig lei for siruasjonen Mr N Wolf har og korttids minnet er jo viktig men så lenge bil historien sitter der så er jo det meste vel og han deler det ialeffall med oss andre her på forumet. Vi er i en tid da mye er i endring ang bilbruken vår så innlærte fakta er nok ikke helt fakta mere men vi skal være glad for at noen kan skrive noe om historien her da det faktisk er historie og har fått oss dit vi er idag. Bilhistorien vår er faktisk viktig for hvordan vi idag lever våre liv så uansett hvordan den Norske regjering har prøvd å endre eller manipulere oss opp igjennom tiden så er det en viktig del av vår historie og noen ganger leser jeg Mr N Wolfs sine innlegg og tenker ja han har rett i mye men selvfølgelig ikke alt, vi kan nok ikke gå baklengs inn i fremtiden og alltid kommer det et skifte uansett så er ikke elbil spesiell nytenking det har vørt orøvet ut i kagerbygg inger ol der det kke ar forenelig med eksos i et lite lagerbygg og ja el er minst lime bra det som hvilken som helst energi kilde det men historien vår viser jo at det nok ikke var før miljø forkjemperene og at våre politiske makter fant ut av at detter er veien for fremtiden. Jeg ønsker hvilken som helst energi kilde velkommen og fks Hydrogen hadde noe for seg da jeg i 1999 var i Disney Epcot senteret og faktisk også var ansatt i Disney som konsulent og så en GM bil utstilt som kunne gå på Hydrogen, tanken var god den men da Hydrogen var så energikrevende å produsere så ser jeg ikke lengre for meg at det er noen egentlig fremtid her som drivstoff og da bare hvis det er overflod av fornybar energi men vi er nok ikke der på en stund enda.

Hilsen Mr Car Wizard

Vi mennesker lever jo med de skader eller for å si det sånn de valg vi har tatt i livet og må nok stå for det og leve med det, jeg er oppriktig lei for siruasjonen Mr N Wolf har og korttids minnet er jo viktig men så lenge bil historien sitter der så er jo det meste vel og han deler det ialeffall med oss andre her på forumet. Vi er i en tid da mye er i endring ang bilbruken vår så innlærte fakta er nok ikke helt fakta mere men vi skal være glad for at noen kan skrive noe om historien her da det faktisk er historie og har fått oss dit vi er idag. Bilhistorien vår er faktisk viktig for hvordan vi idag lever våre liv så uansett hvordan den Norske regjering har prøvd å endre eller manipulere oss opp igjennom tiden så er det en viktig del av vår historie og noen ganger leser jeg Mr N Wolfs sine innlegg og tenker ja han har rett i mye men selvfølgelig ikke alt, vi kan nok ikke gå baklengs inn i fremtiden og alltid kommer det et skifte skifte, uansett så er ikke elbil spesiell nytenking det har vørt orøvet vært prøvet ut i kagerbygg inger lagerbygg ol der det kke ar er forenelig med eksos i et lite lagerbygg og ja el er minst lime like bra det som hvilken som helst energi kilde det men historien vår viser jo at det nok ikke var før miljø forkjemperene og at våre politiske makter fant ut av at detter dett er veien for fremtiden. Jeg ønsker hvilken som helst energi kilde velkommen og som fks Hydrogen og hadde noe for seg da jeg i 1999 var i Disney Epcot senteret og faktisk også var ansatt i Disney som konsulent og så en GM bil utstilt utstillt som kunne gå på Hydrogen, tanken var god den men da Hydrogen var så energikrevende å produsere så ser jeg ikke lengre for meg at det er noen egentlig fremtid her som drivstoff og da bare hvis det er overflod av fornybar energi men vi er nok ikke der på en stund enda.

Hilsen Mr Car Wizard

Vi mennesker lever jo med de skader eller for å si det sånn de valg vi har tatt i livet og må nok stå for det og leve med det, jeg er oppriktig lei for siruasjonen Mr N Wolf har og korttids minnet er jo viktig men så lenge bil historien sitter der så er jo det meste vel og han deler det ialeffall med oss andre her på forumet. Vi er i en tid da mye er i endring ang bilbruken vår så innlærte fakta er nok ikke helt fakta mere men vi skal være glad for at noen kan skrive noe om historien her da det faktisk er historie og har fått oss dit vi er idag. Bilhistorien vår er faktisk viktig for hvordan vi idag lever våre liv så uansett hvordan den Norske regjering har prøvd å endre eller manipulere oss opp igjennom tiden så er det en viktig del av vår historie og noen ganger leser jeg Mr N Wolfs sine innlegg og tenker ja han har rett i mye men selvfølgelig ikke alt, vi kan nok ikke gå baklengs inn i fremtiden og alltid kommer det et skifte, uansett så er ikke elbil spesiell nytenking det har vært prøvet ut i lagerbygg ol der det kke ikke er forenelig med eksos i et lite lagerbygg og ja det har fungert utmerket og el er minst like bra det som hvilken som helst energi kilde det men historien vår viser jo at det nok ikke var før miljø forkjemperene og at våre politiske makter fant ut av at dett er veien for fremtiden. I Vancouver i Canada kanskje rundt 1990 hadde de et sinnerikt system som bussene kjørte med der de fikk strøm lignende trikkene i Oslo men de gikk ikke på skinner som trikken men heiset opp og ned strømtilgangen etterhvert som de forflyttet seg rundt og brukte batteri kapasitet mellom byttene så å si at dette er nytt er nok overdriving. Jeg ønsker hvilken som helst energi kilde velkommen som fks Hydrogen og hadde noe for seg da jeg i 1999 var i Disney Epcot senteret og faktisk også var ansatt i Disney som konsulent og så en GM bil utstillt som kunne gå på Hydrogen, tanken var god den men da Hydrogen var så energikrevende å produsere så ser jeg ikke lengre for meg at det er noen egentlig fremtid her som drivstoff og da bare hvis det er overflod av fornybar energi men vi er nok ikke der på en stund enda.

Hilsen Mr Car Wizard