Revisjonshistorikk [tilbake]

Mulig du tolker det feil her da man etter la oss si begynnelsen av 2014 kunne bruke 10 års regelen ang å avgiftsfritt sett inn seter og omregistrere til oersom bil. I 2019 kom det nye regler for hvor lenge en bil kan avgiftsbelegges og ble redusert fra 30 år til 20 år. Er bilen da en 2014 så kan den da få seter inn gratis etter 20 år men man må uansett holde seg til datoen for import så har du en varebil registrert 2015 model så må du likevel ta de 20 årene med i beregninge og da blir bilen 21 år gammel før seter kan settes inn gratis. Avgiftsystemet følger ikke logikk noe vi pent må innse staten har sine egne regler her er jeg redd. Men du sier at etter 20 år så kan du ta inn bil fra utlandet med seter mens i Norge må du betale avgifter men det må du ikke du betaler jo da kun for selve omregistreringen og det det måtte koste ved visning hos biltilsynet men de tradisjonelle avgiftene betaler du ikke foruten momsen ved import og vrakpant og klimagass avgift.

Hilsen Mr Car Wizard

Mulig du tolker det feil her da man etter før la oss si begynnelsen av 2014 kunne bruke 10 års regelen ang å avgiftsfritt sett inn seter og omregistrere til oersom bil. I 2019 kom det nye regler for hvor lenge en bil kan avgiftsbelegges og ble redusert fra 30 år til 20 år. Er bilen da en 2014 så kan den da få seter inn gratis etter 20 år men man må uansett holde seg til datoen for import så har du en varebil registrert 2015 model så må du likevel ta de 20 årene med i beregninge og da blir bilen 21 år gammel før seter kan settes inn gratis. Avgiftsystemet følger ikke logikk noe vi pent må innse staten har sine egne regler her er jeg redd. Men du sier at etter 20 år så kan du ta inn bil fra utlandet med seter mens i Norge må du betale avgifter men det må du ikke du betaler jo da kun for selve omregistreringen og det det måtte koste ved visning hos biltilsynet men de tradisjonelle avgiftene betaler du ikke foruten momsen ved import og vrakpant og klimagass avgift.

Hilsen Mr Car Wizard

Mulig du tolker det feil her da man før la oss si begynnelsen av 2014 kunne bruke 10 års regelen ang å avgiftsfritt sett sette inn seter og omregistrere til oersom bil. I 2019 kom det nye regler for hvor lenge en bil kan avgiftsbelegges og ble redusert fra 30 år til 20 år. Er bilen da en 2014 så kan den da få seter inn gratis etter 20 år men man må uansett holde seg til datoen for import så har du en varebil registrert 2015 model så må du likevel ta de 20 årene med i beregninge og da blir bilen 21 år gammel før seter kan settes inn gratis. Avgiftsystemet følger ikke logikk noe vi pent må innse staten har sine egne regler her er jeg redd. Men du sier at etter 20 år så kan du ta inn bil fra utlandet med seter mens i Norge må du betale avgifter men det må du ikke du betaler jo da kun for selve omregistreringen og det det måtte koste ved visning hos biltilsynet men de tradisjonelle avgiftene betaler du ikke foruten momsen ved import og vrakpant og klimagass avgift.

Hilsen Mr Car Wizard

Mulig du tolker det feil her da man før la oss si begynnelsen av 2014 kunne bruke 10 års regelen ang å avgiftsfritt sette inn seter og omregistrere til oersom person bil. I 2019 kom det nye regler for hvor lenge en bil kan avgiftsbelegges og ble redusert fra 30 år til 20 år. Er bilen da en 2014 så kan den da få seter inn gratis etter 20 år men man må uansett holde seg til datoen for import så har du en varebil registrert 2015 model så må du likevel ta de 20 årene med i beregninge og da blir bilen 21 år gammel før seter kan settes inn gratis. Avgiftsystemet følger ikke logikk noe vi pent må innse staten har sine egne regler her er jeg redd. Men du sier at etter 20 år så kan du ta inn bil fra utlandet med seter mens i Norge må du betale avgifter men det må du ikke du betaler jo da kun for selve omregistreringen og det det måtte koste ved visning hos biltilsynet men de tradisjonelle avgiftene betaler du ikke foruten momsen ved import og vrakpant og klimagass avgift.

Hilsen Mr Car Wizard

Mulig du tolker det feil her da man før la oss si begynnelsen av 2014 kunne bruke 10 års regelen ang å avgiftsfritt sette inn seter og omregistrere til person bil. I 2019 kom det nye regler for hvor lenge en bil kan avgiftsbelegges og ble redusert fra 30 år til 20 år. Er bilen da en 2014 så kan den da få seter inn gratis etter 20 år men man må uansett holde seg til datoen for import så har du en varebil registrert 2015 model så må du likevel ta de 20 årene med i beregninge og da blir bilen 21 år gammel før seter kan settes inn gratis. Avgiftsystemet følger ikke logikk noe vi pent må innse innse, staten har sine egne regler her er jeg redd. Men du sier at etter 20 år så kan du ta inn bil fra utlandet med seter mens i Norge må du betale avgifter men det må du ikke du betaler jo da kun for selve omregistreringen og det det måtte koste ved visning hos biltilsynet men de tradisjonelle avgiftene betaler du ikke foruten momsen ved import og vrakpant og klimagass avgift.

Hilsen Mr Car Wizard

Mulig du tolker det feil her da man før la oss si begynnelsen av 2014 kunne bruke 10 års regelen ang å avgiftsfritt sette inn seter og omregistrere til person bil. I 2019 kom det nye regler for hvor lenge en bil kan avgiftsbelegges og ble redusert fra 30 år til 20 år. Er bilen da en 2014 så kan den da få seter inn gratis etter 20 år men man må uansett holde seg til datoen for import så har du en varebil registrert 2015 model så må du likevel ta de 20 årene med i beregninge og da blir bilen 21 år gammel før seter kan settes inn gratis. Avgiftsystemet følger ikke logikk noe vi pent må innse, staten har sine egne regler her er jeg redd. Men du sier at etter 20 år så kan du ta inn bil fra utlandet med seter mens i Norge må du betale avgifter men det må du ikke du betaler jo da kun for selve omregistreringen og det det måtte koste ved visning hos biltilsynet men de tradisjonelle avgiftene betaler du ikke foruten momsen ved import og vrakpant og klimagass avgift.avgift. Er redd den lille mann ikke har mye å stille opp her uansett hvor urettferdig eller høl i hue vi synes det er.

Hilsen Mr Car Wizard

Mulig du tolker det feil her da man før la oss si begynnelsen av 2014 kunne bruke 10 års regelen ang å avgiftsfritt sette inn seter og omregistrere til person bil. I 2019 kom det nye regler for hvor lenge en bil kan avgiftsbelegges og ble redusert fra 30 år til 20 år. Er bilen da en 2014 så kan den da få seter inn gratis etter 20 år men man må uansett holde seg til datoen for import så har du en varebil registrert 2015 model så må du likevel ta de 20 årene med i beregninge og da blir bilen 21 år gammel før seter kan settes inn gratis. Avgiftsystemet følger ikke logikk noe vi pent må innse, staten har sine egne regler her er jeg redd. Men du sier at etter 20 år så kan du ta inn bil fra utlandet med seter mens i Norge må du betale avgifter men det må du ikke du betaler jo da kun for selve omregistreringen og det det måtte koste ved visning hos biltilsynet men de tradisjonelle avgiftene betaler du ikke foruten momsen ved import og vrakpant og klimagass avgift. Er redd den lille mann ikke har mye å stille opp her uansett hvor urettferdig eller høl i hue hode vi synes det er.

Hilsen Mr Car Wizard