Revisjonshistorikk [tilbake]

Tja, formodentlig av samme grunn som Sterling-motoren har vært stemoderlig behandlet på alle områder siden tidenes litt ut på dagen. Synd og skam, om det er olje-mafiaen eller reelle, tekniske problemstillinger som ligger til grunn, kan man saktens undres over. Vi får la tvilen komme bilindustrien til gode og si, ja takk, litt av begge deler! For min del tenker jeg at dieselmotorer burde vært obligatorisk i hybride drivlinjer, men dessverre, jeg blir i liten grad bønnhørt! Bare Mercedes og Volvo har tatt den "helt ut" her, og nei, jeg regner ikke med "mildhybrider" her.

Jeg tenker også at hybrider har atskillig mer for seg enn rene elbiler, det være seg ladbare hybrider eller konvensjonelle hybrider. Kfr at elbiler egentlig ikke er noen spesielt god løsning sett fra et transportmessig ståsted eller fra en helhetlig, miljømessig vurdering. Men når det går politikk og prestisje i ting og tang, ja da er det ikke nødvendigvis de beste løsningene som blir valgt. Sånn er det bare, kanhende også dette har en ikke ubetydelig betydning i forhold til sterlingmotorens ublide skjebne!