Revisjonshistorikk [tilbake]

Det enkle svaret her er at anmeldelse er på sin plass. Hunden kan ha fått indre skader som viser seg over tid, hunder tåler faktisk utrolig mye mer enn oss mennesker, og de klarer ikke å si fra når det gjør vondt her og der. Vår hund var "passasjer" i bilen når jeg fikk den berømte idioten bak svingen i fleisen, den norske dyrlegen mente det var nerver som lå bak når hunden hadde det vondt. Vel, bikkja var alltid med på ferie, på en større klinikk i et unevnelig land mot øst, der man har litt mer ressurser, konstaterte man brudd i både bekken og ryggsøyle. Ting heles jo i større eller mindre grad, som sagt, hunder tåler mye, men jeg kommer alltid til å huske denne greia. Det hørre med til historien at motpartens forsikringselskap kverulerte for hver minste filleting, inkludert den norske dyrlegeregninga på en skarve tusenlapp. Til alt hell husket jeg første bud etter hendelsen: tilkalle politiet og få dem til å opprette sak. Det gjør de stort sett uoppfordret, den skal de ha, grov uaktsomhet i trafikken er noe man generelt tar alvorlig.

I ditt sted er anmeldes det eneste rette. Ja, man må gjerne mene at det burde vært gjort der og da, du burde varslet politiet fra veikanten, men det er tydeligvis ikke for sent. Etter mitt syn snakker vi ikke bare om grov uaktsomhet, men også om en fører som opptrer frekt og arrogant, med en suveren forakt for andre mennesker og ikke minst, hundens liv og helse. Ja, vedkommende har en "stor" bil, men himmel og hav, det faktum at bilen er STOR og ikke minst TUNG, stiller større krav til sjåfførens aktsomhet i trafikken! Min subjektive oppfatning er at du beskriver en adferd i trafikken som kvalifiserer til førerkortbeslag og lang og tung straff. Verken mer eller mindre.

At hunden kan ha skader som ikke er åpenbare pr i dag, er en side ved dette: det koster flesk om hunden må ha en operasjon på et senere tidspunkt. Den psyikiske siden du beskriver kan være psykisk, men det kan også henge sammen med konkrete smerter. Derfor: undersøkelse hos dyrlege ASAP - etablert rettspraksis i forhold til mennesker er i størrelsesorden 5 dager om jeg ikke husker feil - og da er det viktig å få med alt som er uvanlig i journalen. Det er mye slarvete journalføring i helsevesenet, så her må man passe på som en smed! Og nei, som jeg er inne på over, det er iallefall ikke enklere med dyr! Men her kan du ha litt mer å gå på mhp tid - som sagt - undersøkelse hos veterinær. Koster litt, men det er uansett fornuftig. Skadevolder er uansett ansvarlig gjennom sitt forsikringselskap, men skal du ha noe å hente, ja da MÅ DU som et minimum ha en JOURNALFØRT HENVENDELSE - telefonisk kontakt....vel....det er ikke verdt stort!

Mhp den psykiske biten: om det er "bare" psykisk"....det blir IKKE bedre av seg selv, kanhende det vil vedvare. Jeg våkner selv med et skrik om natta etter min stjernesmell, og vår nå avdøde hund hadde hyppige mareritt i årene etter kollisjonen. Kanhende smerter, men også psykiske problemer. Det gjør noe med oss - enten vi vil eller ikke - det gjelder også hundene våre.

Om vi ser dette i et større perspektiv, er min subjektive oppfatning at mennesker som har så til de grader total mangel på respekt for mennesker og dyr, må få et kraftig skudd for baugen. Derav er anmeldelse absolutt på sin plass. Det er bedre og mer hensiktsmessig enn å oppsøke vedkommende og ripe opp bilen eller noe annet som kan være fristende. En ting du skal ha klart for deg, er at nei, det er ikke sannsynlig at du får en økonomisk erstatning uten sverdslag. Forsikringsbransjen har en lei tendens til å være ekstremt kverulativ. Men har du f.ex en adokvatforsikring gjennom fagforeningen eller annen forsikring som dekker, ja da engasjerer du advokat - fortrinnsvis en spesialist på erstatningsrett vs trafikk - og tar det derfra. Dine forsikringsamarbeidspartnere vil kunne svare deg på hvorvidt du har en dekning. Og har du IKKE slik dekning, da er det egentlig to ting som er avgjørende her: din egen økonomi og hvorvidt du over tid får utgifter av betydning i tilknytning til skaden, enn si at hunden har permanent redusert livskvalitet. Noe kynisk sett, kall det gjerne en økonomisk avveining: man skal ikke krangle bare for å krangle. Men om politiet f.ex mot formodning bare henlegger saken, ville jeg nok vurdert å lagt en titusenlapp i advokatbistand bare for å pushe på saksforholdet og forlange lang og hard straff for skadevolder. For bikkjas skyld, for min egen skyld - i min bok er skade påført hunden like alvorlog som om mennesker skulle bli skadd. Og tro meg, det du beskriver kunne meget vel endt med at du selv hadde havnet på sykehus og det som verre er. Kroppen tåler energien fra et fall på 1 - en meter. Alt over dette har potensiale for å påføre alvorlig skade og død. En Tesla på 2.4 tonn i 30-50 km/t reprenterer mer enn nok bevegelsesenergi til å mose både deg og hunden. Og nei, det er ikke "enklere" å la være å anmelde her, vi har alle et moralsk kompass og en forpliktelse i slike situasjoner, respektløse mennesker skal og må ha et kraftig skudd for baugen! Lykke til!