Revisjonshistorikk [tilbake]

Uten at jeg kjenner måten Kia løser dette på, jeg vil gjette på at de som har lagt om dekkene for deg, har glemt å utføre prosedyren for det vi kan kalle en "nullstilling" av arbeidspunktet for overvåkingen av luifttrykket. Sjekk bilens instruksjonsbok, det kan være at du må inn i et menyvalg i bilens skjermbaserte oppsett om du har et slikt, eller det kan være at du må trykke inn en fysisk knott et lurt sted. Be aware, det enkleste er å åpne instruksjonsboka, bilfabrikantens kreativitet når det gjelder å gjøre helt enkle ting på lure måter, er grenseløs!

Om dette ikke løser problemet, kan det ha en sammenheng med det du nevner om ventilen. Også dette bør du kunne finne ut av i store kloke boken, jeg ville nok uansett forvisset meg om at verkstedet som la om dekka ikke hadde begått en aldri så liten feil her. Ellers koster jo en slik sensor flesk, det burde vise igjen på regninga om de har skiftet en sånn. Lykke til!