Revisjonshistorikk [tilbake]

Helt korrekt som Kamerat K sier, om vi ser radioteknisk på det, dreier det seg om sendere / mottakere, eller "transceivere" som det også kalles, som jobber i et vesentlig lavere frekvensbånd enn GSM mobiltelefoni. Lavere frekvenser = lengre bølgelengder med derav følgende behov for fysisk større antenner, med en pisk-antenne gir det seg utslag i en lengre antenne. Som antydet over, dette er systemer som fungerer utmerket også der mobiltelefoni må gi tapt!

Mhp dette med mobiltelefoni er det sånn at høye frekvenser, for GSM i gigaherz-området, gir rekkeviddeproblematikk. Bedre blir ikke dette av at nåtidens smart-telefoner egentlig ikke har plass til en fysisk tilstrekkelig stor antenne, derved jukser man litt og bruker elektronisk kompenserte antenner. Dette er ikke helt tingen for en antenne som skal fungere ved lav feltstyrke, slik tilfellet er når man befinner seg nede i mellom knatter og knøs, legg til at GSM-systemet er et digitalt system: da får man forklaringen på at dekningen ikke alltid er helt som vi ønsker oss når vi befinner oss utenfor allfarvei - altså der teleoperatørene ikke finner det lønnsomt å hive opp en drøss basestasjoner for at vi skal kunne bruke nåtidens "best friend" for mange!

Vi som har levd en stund, eller for den sakens skyld vært på tur i den russiske føderasjon for 20 år siden, vil huske tidligere tiders mobiltelefoni i NMT-systemet: speseilt NMT-450 hadde god dekning, på tross av at det kunne være veldig tynt med basestasjoner dengang! Det var dels fordi NMT-systemet var et analogt system - det gir brukbar talekvalitet ved svært lav feltstyrke - og det jobbet mot et frekvensområde som lå vesentlig lavere enn GSM-systemet. For de som kjørte mye i grisgrendte strøk, eller for den sakens skyld på sjøen, var NMT-450 en god venn, og den som husker godt, vil huske antenner som minnet litt om fiskestenger :-) Vær imiderltid op på et begrep som definerer om antenna skal plasseres midt på taket eller i et hjørne: vi snakker om vertikal hhv horisontal polarisasjon. Ingen stor greie, men av stor betydning for om man hadde dekning eller ei langt der ute i rusissk Karelia eller for den sakens skyld, i Ytre Slidre her hjemme!

Dette med at radiosignaler av den digitale sorten krever høyere feltstyrke for at mottakeren skal kunne plukke ut informasjonen, er forklaringen på at DAB egentlig er totalt uegnet for å gi optmial dekning i grisgrendte strøk, spesielt i et land der knatter og knøs ennå ikke er avskaffet. Ja, DAB ser fint ut på en powerpoint-presentasjon der man sammenligner dekningsområdet for DAB med FM stereo, men det DAB-fansen elegant "glemte" å nevne i fest-talene for å innføre DAB og rive ned et velfungerende, relativt nytt FM-nett var at FM MONO har en helt fantastisk dekning!

Årsaken er enkel: det skal ikke rare signalet til for at man skal kunne plukke ut informasjonen, f.ex en talemelding med informasjon til folket i en krisesituasjon, fra et FM mono signal. Og som vi vet: en FM mottaker switcher automatisk til mono når feltstyrken går under en gitt terskelverdi, slik det nødvendigvis gjør når vi bor nede i blant knatter og knøs i grisgrendte strøk! Legg til at DAB-nettet har vesentlig færre sendere / omformere enn det "gamle" FM-nettet....gjett hvorfor vi snakker om en reell dekning som er ganske så redusert i forhold til FM! Med en trend blant bilfabrikantene til å ta en "Ingrid Espelid" med antenner som er fysisk små, gjerne vha elekronisk kompenasajon, ja da går det som det må gå: vi har ikke lenger optimal dekning der vi trodde vi skulle kunne motta radiosignaler - DAB er IKKE helt det samme som FM!

The Bottom Line er at en lang antenne blir litt som en V-8: ingenting slår noen liter ekstra slagvolum, overført til radiofrekvente signaler blir det "ingenting slår noen centimetel ekstra"!