Revisjonshistorikk [tilbake]

Vel, om den hadde stått for salg hos en hvilken som helst aktør i bilbransjen, ville den blitt solgt som 2014-modell, uavhengig av når bilen eventuelt var produsert osv osv.. Det samme ville blitt lagt til grunn for inngåelsen av en forsikringsvtale. Men bli ikke overrasket om en forhandler tryller frem en begrunnelse for at det er en "overligger" eller "faktisk 2013-modell" eller noe annet festlig for å tyne innbytteprisen noen titusenlapper! Bli heller ikke overrasket om forsikringselskapets takkstmann har samme tankegang om du skulle være så uheldig å få bilen din smadret av idioten bak svingen! Det er det man mener med "en pris før, en pris etter"....eller ved kjøp og salg: en pris når du kjøper bilen....en helt annen pris når du skal selge bilen igjen!

Ja, for å ligge litt i forkant kan det være en fordel å forske litt på når bilen faktisk er produsert og hvilken produksjonserie det faktisk dreier seg om - i Tyskland kalles det "Baureihe". Min subjektive oppfatning er at det ville vært mye ryddigere å ta utgangspunkt i "Baureihe" og "Erstszulassung", altså som du antyder, første gangs registering ved både kjøp og salg, men i Norge er det nå engang sånn at avgifter og atter avgifter gjør bilene vesentlig dyrere enn i Europa forøvrig, det gir også et annerledes forløp for verdifallet. Naturlig nok er det da også mer å hente på det som - igjen min subjektive oppfatning - fremstår som en uheldig ukultur i såvel bilbransjen som forsikringsbransjen. La gå at det ikke er alle aktører som går over stokk og stein her, men det er såpass mange at det helt klart er et forhold man må være oppmerksom på ved kjøp og salg av bil, og ellers alle skjæringspunkter som har med verdivurdering av bil å gjøre. Ikke minst når man skal forsikre en bil: det kan i ytterste konsekvens innebære at man betaler tusenvis av kroner mer i løpende forsikringspremie, bare for å få redusert erstatningen med titusenvis av kroner fordi en tilfeldig takstmann ved et pennestrøk gjør bilen et år eller tre eldre enn den faktisk er om man forholder seg til bilens lovlige dokumenter.

Hvordan man legitimerer slike påstander varierer, men bla legger man ukritisk til grunn kilder som "Rødboka". Som vi har sett av den siste tidens artikler her på Broom, det er på ingen måte gitt at det er samsvar mellom f.ex en gitt bokstav i bilens chassisnummer og fabrikantens koding. Sagt på en annen måte: det er ikke slik at alle fabrikanter bruker samme "nøkkel" når de gir bilen et entydig chassisnummer. Da burde det være slik at det er fabrikantens "nøkkel" til f.ex bilens faktiske produksjonstidspunkt som er fasiten - ikke en påstand fra en guttegjeng hos forlaget som produserer "Rødboka". Men i annerledeslandet Norge er det altså penger å hente på slike feil, derved blir det som det blir. Min generelle anbefaling er at man sørger for å ha et bevisst forhold til dette, og sørger for å ha oversikten og orden på bilens juridiske dokumentasjon, spesielt gjelder dette ved bruktimport hhv parallellimport. Både for å være klar om man skulle få en diskusjon omring bilens faktiske alder, men også for å ha ryggen fri og selv opptre korrekt om det f.ex skulle bli aktuelt å selge bilen privat. Det er hva det dreier seg om: vi bør alle tilstrebe å opptre ærlig og korrekt i alle sammenhenger, og vi bør kunne forvente at en eventuell proffesjonell motpart også evner å drive sin virksomhet på samme vis.