Revisjonshistorikk [tilbake]

Du sier ingen ting om kjørelengde her, og jeg merker meg at lista over reparasjoner er spekket med ord som "kostnad" og 5-siffra beløp...har du kjørt lenger enn garantidekningen det første året eller på annen måte samtykket i at BOS skal kunne se en annen vei og late som garantien ikke gjelder? Det første som slår meg når jeg forsøker å ta inn over meg gullrekka med feil som du er utsatt for, er at du har hatt mer feil på denne ene bilen, i løpet av 4 år, enn jeg har hatt på mine biler gjennom mer enn 40 år! Selv om bilen skulle være taxikjørt, erfaringsmessig ruller Mercedes i taxinæringen både 3-4 og 500.000 uten nevneverdige bekymringer. Ja, det hender man skifter automatkassa før en ex-taxi går videre til neste lykkelige eier, men du har hatt ekspesjonelt mye problemer!

Dette er ingen enkel sak, og verken BOS eller merkeforhandlerne gir noe som helst ved dørene. Det burde være nok å nevne ordnene "Mercedes" og "rustsaker" her.....dette gjenspeiles ved det faktum at du tydeligvis har blitt fakturert for feil som aldri burde oppstått. I ditt sted ville jeg søkt råd hos NAF, der har man et spesielt forhold til nettopp BOS....kfr rustsakene...og tatt det derfra. Om du ikke er medlem, vil man som et minimum kunne hjelpe deg med kontaktinformasjon til nærmeste juridiske samarbeidsparner...altså en advokat som har relevant kompetanse og samarbeidsavtale med NAF. Om du er medlem, har du en time eler to gratis, ellers er det vanlig at du har inntil en time fritt rettsråd. Forbered deg godt, sett opp en punktvis oversikt over gullrekka over vs hva som er dekket av garanti hhv betalt for samt en kortfattet oversikt over andre relevante forhold og ikke minst....hva du ønsker. Ha gjerne med deg dokumentasjon som fakturaer, kjøpekontrakten og så videre...Orden i sysakene = effektivt møte! Ja, langt det beste ville vært om NAF trigget på saken og tok den opp sentralt, men det nest beste er en dyktig advokat. Her snakker vi også om en relativt dyr bil, og en god advokat vil uansett gi deg et råd der han vurderer hva du kan vinne vs hva du kan tape - det kalles "prosessuell risiko" på advokatspråket.

Advokaten vil også kunne avklare hvorvidt tvistesaken vil kunne dekkes over rettshjelpdekningen i din bilforsikring. En ting til du bør gjøre før møtet: les gjennom relevante rettigheter osv på forbrukerrådets nettsider, det bidrar også til et mer effektivt møte hos advokaten. Du finner dette HER: https://www.forbrukerradet.no/forside/bil/

Lykke til!