Revisjonshistorikk [tilbake]

Helt korrekt, og som en seriøs understellsbehandler vil kunne stå inne for, er det normalt sett ikke spesielt aggressive løsemidler i de produktene som benyttes. Fort gjort å glemme, men det har faktisk vært både elektronikk, elektrisk kabling, plast og gummipakninger på bilene de siste 70 åra eller så! Rett nok er det forskjell på nå og da, ikke minst har det skjedd ting med elektronikken, men konsekvensene av en kortslutning var de samme dengang som nå: ting slutter å fungere.

Dette vet både produsentene av produktene som brukes til understellsbehandling, og det vet firmaene som utfører jobben. Det er så enkelt som at det er lenge siden vi som bor her oppe i nord fant ut at vinter og bil er en dårlig kombinasjon, det ruster rett og slett som bare fyttinøffen! Hva var da mer naturlig enn at vi begynte å understellsbehandle bilene våre? Å sprøyte over understellet med en blanding av spillolje og diesel er meg bekjent gjort siden 50-tallet, siden dengang har det vært en rivende utvikling der seriøse aktører har opparbeidet seg flere tiårs erfaring!

Sagt i klartekst: de som driver med dette, har en kompetanse om såvel biler som rust som langt overstiger det "merkeforhandlerne" sitter inne med, og godt er det, for vinteren er ennå ikke avskaffet, det saltes mer enn noensinne før, og, hvilken overraskelse, bilene ruster om mulig enda mer enn noensinne tidligere! Den som er dum nok til IKKE å lese gjennom hva rustgarantien dekker eller ikke dekker, og LAR VÆRE å understellsbehandle sin feiende flotte nye bil, blir før eller siden, helst før, innhentet av livets harde realiteter! I ytterste konsekvens vil det oppstå kritisk rust før bilen passerer 10 år, og nei, "rustgarantien" er så full av hull at den ikke er verdt papiret den er skrevet på! De som måtte innbille seg noe annet, har neppe lest gjennom vilkårene!

The Bottom Line er at det er svært få, om noen, biler i det norske markedet i dag som er tilstrekkelig rustbeskyttet fra fabrikk til at man kan gi beng i understellsbehandling og jevnlig etterbehandling. Europeiske biler bør kjøres direkte til fra forhandleren til understellsbehandling, mens biler fra Asia har et stort fotrinn her: de blir understellsbehandlet av den norske importøren når de kommer til landet. I begge tilfeller må man imidlertid sørge for regelmessig etterbehandling, typisk annethvert til tredjehvert år....oftere ved f.ex fluidfilm som du nevner. Ja, det koster litt hver gang, men over tid er det en latterlig lav kostnad om man ser på hva det f.ex koster å sveise rust, da flyr titusenlappene ut av lommepungen med ekspressfart!