Revisjonshistorikk [tilbake]

Vel, den enkle måten å si det på, er at bilen knapt nok er innkjørt. Viktigere er det om disse kilometerne er kjørt i løpet av et par år, og ikke minst: er forrige eier et budfirma som i alt det vesentlgiste freser rundt i byen? Ja, proffesjonelle brukere har for vane å passe sånn passe godt på bilparken sin, men The Bottom Line er likevel at det er bilens faktiske stand som avgjør. Det blir litt som når man kjøper brukt taxi: familebudsjettet har bedre fremtidsutsikter om man velger en bil som er kjørt ute på landet enn om det er en taxi som har svirra rundt i Oslo-gryta. Det har med kjøremønster å gjøre, det har med antall sjåffører å gjøre. Sånn er det bare.

At ditt og datt er skifta, forteller at et par-tre ting på sjekklista kan krøsses ut, men du bør sjekke både bilens faktiske tilstand der og da, sette av tid til en grundig prøvekjøring, og ikke minst, gå gjennom bilens historikk. Spesielt sistnevnte vil kunne sladre om det har vært mye problemer med bilen underveis. Nei, Ducato er ikke noen spesielt dårlig bil, men det er en relativt tung bil, og blir den kjørt med max nyttelast store deler av tiden, gjør det noe med bilen uansett. Er du en over gjennomsnittt dyktig garasjemekaniker, kan du fort ha mye glede av denne bilen, men kan du ikke skru selv, bør den være i så god stand at du slipper spennende overaskelser de første to-tre åra.