Revisjonshistorikk [tilbake]

At det nok er en ikke ubetydelig lobbyvirksomhet for å hindre utvikling av alternativer til bensin- og diesel, har du nok helt rett i, dog var nok ikke disse tidlige konseptbilene helt "fremtiden". Å konvertere en motor til å gå på en hvilken som helst brennbar gass er prinispalt enkelt, egentlig ikke mer problematisk å kjøre på hydrogen enn propan. Det har vi gjort en stund, og det skulle ikke fordundre meg om det prosjektet du nevner, var et samarbeidsprosjekt med GM. At SAAB var forut for sin tid er det ikke tvil om, forferdelig trist at det gikk som det gikk.

Men, tilbake til dette med hydrogen: det som bremser for hydrogen i dag, er først og fremst at det går ganske så mye energi til for å fremstille gassen. Det blir litt sånn "oljesand" av det, du må putte inn en tønne energi for å få to tønner ut. Det gjør noe med lønnsomheten, og det gjør at det egentlig ikke er så "grønt" som hydrogenfansen vil ha det til. At oljelobbyen helt sikkert gjør det de kan for å bremse utviklingen av nye produksjonsmetoder, gjør det ikke bedre.

Det som forundrer meg, er at både miljøfrikene og politikerne ser en annen vei når noen ymter frempå om at batteripakkene i elbiler, for ikke å snakke om strømnmen som puttes på "tanken", de facto genererer betydelige utslipp. Regnestykket som sier at en diesel-Mercedes kan kjøres 600.000 km før den matcher utslippene fra produksjonen av en skarve Tesla X, er korrekt. Men det liker ikke elbilfansen å snakke om. Jeg tenker at det ville vært fornuftig å tenke litt Ole Brumm her, og ha sterkere fokus på å utvikle bedre metoder for hydrogenproduksjon, og ikke minst: finne løsninger på logistikkproblematikken: det har seg jo sånn at hydrogen smeller noe forferdlig om det går galt, det er liksom litt dumt med en energibærer som er såpass eksplosiv. Dette kan løses på flere måter, men i dag er tydeligvis elbiler det eneste saligjørende. Ellers trampeklapp og diplom til en sann SAAB-entusiast, måtte du ha mye glede av bilene dine i årene fremover!